ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

W środę 22 marca 2023 roku w Arsenale o godz. 17:00
odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału PTN we Wrocławiu.

I termin:  godz. 17:00 – w przypadku kworum (50% = 53 osoby)
II termin: godz. 17:15 – bez względu na liczbę obecnych członków

Proponowany program zebrania:
– sprawozdania: prezesa ZO i Komisji Rewizyjnej oraz prezesów Kół (Kłodzko, Nysa, Świebodzice),
– wybór prezesa, członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,
– wybór 3 (lub 4) delegatów na XVII Zjazd Delegatów PTN – Poznań-Biedrusko 26-28 V,
– zaopiniowanie wniosków o przyznanie Złotej Odznaki PTN,
– dyskusja nt. planu działalności Oddziału w najbliższej kadencji 2023-2027,
– przyjęcie postulatów na XVII Zjazd Delegatów PTN,
– organizacja obchodów 75-lecia powołania organizacji numizmatycznej
w powojennym Wrocławiu (30 czerwca 1948 r.),
– organizacja Kołłątajek 2023,
– wolne wnioski.

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE i DO DYSKUSJI