W Arsenale

PTN Oddział we Wrocławiu zaprasza na swoje zebrania, które odbywają się każdego miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) od godz. 1700 w pierwszą środę po 1-ym – spotkania z prelekcją oraz po 15-tym – spotkania towarzysko-kolekcjonerskie (jeśli środa jest dniem świątecznym, to w następną) w Muzeum Archeologicznym (Arsenał), ul. Cieszyńskiego 9. Najbliższe spotkanie – p. Aktualności.

PRELEKCJE
na spotkaniach w Arsenale, ul. Cieszyńskiego 9, członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddziału we Wrocławiu im. Joachima Lelewela

W  ROKU 2023

Lp.

Data
prelekcji

Tytuł prelekcji Prelegent

Liczba uczestników

1. 04.01.2023

Kształtowanie się granicy polsko-czechosłowackiej po I i II wojnie światowej – pamiątki numizmatyczne i medalierskie (cd. 18 stycznia)

Artur Muzyka 19
2. 18.01.2023

Historia pewnego skarbu monet – „na wesoło”.

Kazimierz Choroś 20
PLANOWANE  
3. 08.02.2023

Skarb wczesnośredniowieczny z Czarnkowa pod Legnicą

Borys Paszkiewicz

4. 08.03.2023

Pamiątki powstania styczniowego: monety, banknoty, odznaczenia i nie tylko – w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

Łukasz Koniarek
5. 05.04.2023

6. 10.05.2023

7. 07.06.2023

8. 06.09.2023

Marek Bednarek
9. 04.10.2023

10. 08.11.2023

11. 06.12.2023

W  ROKU 2022

Lp.

Data
prelekcji

Tytuł prelekcji Prelegent

Liczba uczestników

1. 05.01.2022

Nowe badania archeologiczne prowadzone na Wysoczyźnie Głubczyckiej

Marek Bednarek
19
2. 03.03.2022 (czwartek)

Masońskie błyskotki czyli kilka słów na temat wolnomularskich insygniów, klejnotów, odznaczeń i medali

Norbert Wójtowicz
13
3. 06.04.2022

Flutki, habranki, szynderlinki … o drobnej monecie czeskiej w XV stuleciu

Borys Paszkiewicz
30
4. 04.05.2022

Historyczne ciekawostki z Lubania i okolic

Piotr Dumanowski
17
5. 08.06.2022

Kwartniki śląskie

Dawid Maciejczuk
32
6. 10.09.2022
(SOBOTA)

„Numizmatyka w numizmatyce”

Kołłątajki 2022 43
7. 05.10.2022

Medaliki religijne sanktuariów maryjnych ziemi kłodzkiej

Mariusz Kieca 16
8. 16.11.2022

Medalierskie i falerystyczne pamiątki szarży pod Rokitną 13 czerwca 1915 – w 104. rocznicę odzyskania Niepodległości

Łukasz Koniarek 15
9. 07.12.2022

Aukcje numizmatyczne we Wrocławiu

Mateusz Wójcicki, Grzegorz Turoń

21

W  ROKU 2021

Lp.

Data
prelekcji

Tytuł prelekcji Prelegent

Liczba
uczestników

1. 08.09.2021

Wojny o Śląsk. III wojna śląska 1756–1763. Bitwa pod Lutynią

Kazimierz Choroś
19
2. 06.10.2021

Skarb legionisty – dlaczego zainteresowałem się numizmatyką?

Lesław Wypchło
12
3. 17.11.2021

Wojsko a społeczeństwo – symbol i propaganda wojskowa na monecie i banknocie polskim lat 1918–1989

Zdzisław Bogus
17
4. 08.12.2021

Muszkiet i medal. Wojny śląskie 1740–1763

Łukasz Migniewicz,
Paweł Kukurowski

15

W pierwszym półroczu 2021 roku, czyli w miesiącach od stycznia do czerwca 2021 roku,
spotkania w Arsenale nie odbywały się ze względu na zagrożenie pandemią koronawirusa (COVID-19).