WZN

WROCŁAWSKIE ZAPISKI NUMIZMATYCZNE
e-mail:  Redakcja.WZN@gmail.com

Oba numery z 2022 roku: 1/2022 (63) i 2/2022 (64) Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych są już dystrybuowane na zebraniach członków PTN we wrocławskim Arsenale.

UWAGA (!!)
W numerze 2/2021 (62) zamieszczone zostały spisy treści
Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych
z lat 1988–2021 – numery WZN 1–62