WZN

WROCŁAWSKIE ZAPISKI NUMIZMATYCZNE                       
Zgłoszenia propozycji nowych artykułów do druku w WZN prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres:
          e-mail:  Redakcja.WZN@gmail.com
Bardzo wskazane jest zastosowanie szablonu artykułu:
Szablon dla Autorów WZN

Numery WZN z 2023 roku: 1/2023 (65) i 2/2023 (66):
Spis treści numeru 1/2023 (65)
Spis treści numeru 2/2023 (66)

Numery WZN z 2022 roku: 1/2022 (63) i 2/2022 (64):
Spis treści numeru 1/2022 (63)
Spis treści numeru 2/2022 (64)

UWAGA (!!)
W numerze 2/2021 (62) zamieszczone zostały spisy treści
Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych
z lat 1988–2021 – numery WZN 1–62