WZN

WROCŁAWSKIE ZAPISKI NUMIZMATYCZNE
e-mail:  Redakcja.WZN@gmail.com

Oba numery z 2021 roku: 1/2021 (61) i 2/2021 (62) Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych są już dystrybuowane na zebraniach członków PTN we wrocławskim Arsenale.

W numerze 2/2021 (62) zamieszczone zostały spisy treści
Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych
z lat 1988–2021 – numery WZN 1–62