Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE

Oddział we Wrocławiu
im. Joachima Lelewela

Adres:    Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu (Arsenał)
50-136 Wrocław, ul. Cieszyńskiego 9

e-mail: PTN.Wroclaw@gmail.com