Kołłątajki

Od 2004 Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego organizuje obchody święta numizmatyków, w dniu patrona numizmatyków czyli w dniu św. Eligiusza. Pierwsze takie uroczystości zorganizowane zostały w Domu Kultury przy ulicy Kołłątaja 31 we Wrocławiu. I dlatego nazwane one zostały Kołłątajami, a Hugo Kołłątaj (1750–1812), jeden z twórców Konstytucji 3 Maja, wielki polityk i mąż stanu okresu oświecenia, katolicki prezbiter, kanonik, satyryk, poeta, geograf i historyk, stał się patronem tych uroczystości i patronem dolnośląskich numizmatyków.

KOŁŁĄTAJKI 2022 – sobota 10 września 2022 !!

ZAPROSZENIE i PROGRAM (plik pdf)

Zapraszamy na Przedkongresowe Spotkanie Wrocławskich Numizmatyków
oraz na wernisaż wystawy „Numizmatyka w numizmatyce”

Specjalne spotkanie numizmatyków i miłośników monet polskich odbędzie się w sobotę 10 września 2022 r. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu w ramach cyklu przedkongresowych spotkań nawiązujących do organizowanego w Warszawie XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego.

  1. Program spotkania:
    9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
    10:00 Uroczyste otwarcie
    – Kazimierz Choroś: Początki ruchu numizmatycznego w powojennej Polsce.

Część seminaryjna 10:15–14:30
– Zdzisław Piwko: Najstarsze medale wydane przez Sekcję Numizmatyczną PTA, później PTAiN i następnie Oddział PTN we Wrocławiu.
– Barbara Butent-Stefaniak: Medale poświęcone Mennicy Warszawskiej w zbiorach Ossolineum.
– Artur Muzyka: Moneta kongresowa. Medal kongresowy.
Przerwa na kawę.
– Ryszard Krynicki: Plakiety zjazdowe PTN 1993–2019.
– Maciej Klag: Seria monet kolekcjonerskich „Historia monety polskiej” emitowanych przez NBP.
– Kazimierz Choroś: Seria medali lanych „Książęta piastowscy Śląska”.

Wystawa „Numizmatyka w numizmatyce”
Gablota 1
: medale wydane przez Oddział PTN we Wrocławiu: Wystawa Numizmatyczna 1969, Joachim Lelewel 1969, Joachim Lelewel 1974, Marian Haisig 1989 oraz tryptyk medalowy Panorama Racławicka i inne oraz tłoki, matryce, odznaka 70-lecia.
Gablota 2: moneta 50 zł Ag “XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny”, Medal Kongresowy, medale poświęcone Mennicy Warszawskiej ze zbiorów Ossolineum, srebrne monety kolekcjonerskie NBP z serii „Historia monety polskiej”.
Gablota 3: plakiety zjazdowe Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego:
m.in. pierwsza plakieta wydana z okazji I Zjazdu PTN, który miał miejsce we Wrocławiu w 2003 r., oraz ostatnia plakieta wyemitowana przez PTN Wrocław z okazji organizowanego przez PTN Wrocław XV Zjazdu w Zamku Czocha w 2019 r.
Gablota 4: medale z serii “Książęta piastowscy Śląska” emitowane przez Oddział PTN we Wrocławiu.

Godz. 15: 00 Obiad w restauracji …

======
Wypowiedź Ryszarda Chwalińskiego (PTN Wrocław) w części kończącej nasze Przedkongresowe Spotkanie we Wrocławiu (autor nagrania Sławomir Wypchło).