ZAPROSZNIE NA SPOTKANIE NOWOROCZNE

Serdecznie zapraszamy w środę 18 stycznia 2023 roku do Arsenału o godz. 17:00
na uroczyste spotkanie noworoczne.

Prelekcja
Kazimierz Choroś: Historia pewnego skarbu monet – “na wesoło”.

Artur Muzyka: uzupełnienie do poprzedniego wystąpienia (Kształtowanie się granicy polsko-czechosłowackiej po I i II wojnie światowej – pamiątki numizmatyczne i medalierskie)

Ponadto przy kawie, herbacie i ciastkach podyskutujemy na tematy, które wzbudziły ostatnio dużo emocji:

  • czy akceptujemy amatorskie poszukiwania skarbów monet?
  • czy skuteczne okazało się wykorzystanie detektorów w pracach archeologicznych?
  • czy istnieje coś takiego jak “etos detektorysty”?

    “ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE i DO DYSKUSJI !!”