Wrzesień 2021

Zapraszamy we wrześniu na nasze spotkania we wrocławskim Arsenale:

  • 8 września 2021 r., godz. 17:00
    1) Prelekcja: Wojny o Śląsk. III wojna śląska 1756–1763. Bitwa pod Lutynią,
    2) Wybór delegatów na Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów PTN w Kielcach.

  • 22 września 2021 r., godz. 17:00
    1) Sprawozdanie z działalności ZO w 2019 i 2020 roku.
    2) Spotkanie towarzysko-kolekcjonerskie.